Ангилал

Үнэ

Түвшин

Хэл

Үнэлгээ

Нийт: 29 (5 харуулж байна)

Скратч хүүхдийн програмчлал

5

(56 Үнэлгээ)

Монгол хэл

Scratch нь MIT’s Lifelong Kindergarten лабораториос хөгжүүлэн гаргасан програмчлалын хэл юм. Эцэг эхчүүд, хүүхдүүд ашиглахад үнэгүй. Хүүхдүүдэд зориулсан кодыг хялбар бичиж сурахад зориулагдсан програмчлалын хэл бөгөөд. Хүүхдүүд энгийн дүрсүүд болон блокуудыг угсарч програм бичих боломжийг олгодог. Энэхүү програмчлалын хэл нь заавар хичээлүүдээр хангагдсан байдаг.

50,000 ₮

90,000 ₮

82 хичээл

03:45:48

Сошиал медиа хөгжүүлэлт хийх

0

(0 Үнэлгээ)

Монгол хэл

Орчин үед технологи суурьтай маркетинг хэрхэн хийх вэ?

25,000 ₮

35,000 ₮

40 хичээл

04:47:46

Вэб хөгжүүлэлтийн үндсэн суурь

0

(0 Үнэлгээ)

Монгол хэл

Вэб хөгжүүлэлтийн үндэс (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

20,000 ₮

38 хичээл

04:12:53

Компьютерийн хэрэглээг эхнээс нь дуустал

5

(15 Үнэлгээ)

Монгол хэл

100+ цогц хичээлтэй анхан шатаас гүнзгий хүртэл хичээлтэй цогц сургалт

50,000 ₮

150,000 ₮

71 хичээл

06:15:39

Англи хэл - 1

0

(0 Үнэлгээ)

Монгол хэл

Монголд болон гадаадад багшилдаг туршлагатай Монгол багш нар хичээл явуулна Манай сургалт нь видео хичээлээр дамжуулан дүрмийн тайлбар ба дасгалууд, унших дасгалууд, сонсох чадвар, ярианы дадлага заах болно.

90,000 ₮

150,000 ₮

43 хичээл

03:47:33