Англи хэл - 1

Монголд болон гадаадад багшилдаг туршлагатай Монгол багш нар хичээл явуулна Манай сургалт нь видео хичээлээр дамжуулан дүрмийн тайлбар ба дасгалууд, унших дасгалууд, сонсох чадвар, ярианы дадлага заах болно.

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ)
Сургагч багш: О.Түвшинжаргал
Сүүлд шинэчилсэн: 2021-11-05
+ Илүүг харах
Сургалтын тойм үнэлгээ
Англи хэл утгаар нь сурах online сургалт
Бид ОНЛАЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРӨӨ танилцуулж байна.
- Манай Online Сургалт нь үйл ажиллагаагаа 2019 оны 5 сард эхлүүлээд явж байгаа бөгөөд бид хөтөлбөрөө үргэлж сайжруулж, дээшлүүлж байдаг.
LIT academy  - ийн багш нар
Монголд болон гадаадад багшилдаг туршлагатай Монгол багш нар хичээл явуулна
 Манай Online сургалт нь Lit academy  дотор видео хичээлээр дамжуулан дүрмийн тайлбар ба дасгалууд, унших дасгалууд, сонсох чадвар, ярианы дадлага заах болно.
Та багш нартайгаа 24/7 цаг холбогдох боломжтой
хичээл маш цэгцтэй ойлгомжтой эхний хичээлээс л танд үр дүнгээ өгөх болно гэдэгт итгэлтэй байнаЮу сурч авах вэ ?

 • Англи хэлийг эхнээс нь маш цэгцтэй системтэй суралцах
 • Англи хэлийг өөрийн амьдралын хэвшил болгон
 • Бие даан англи хэлээ сайжруулан суралцах чадвар эзэмших болно
 • Анхан шатанд хамрагдсанаар ойр зуур ярьж сурна
 • Гадаадад очиход төөрхөөргүй болж өөрийн хэрэгцээт мэдээллээ англи хэлээр авч сурна
Шаардлага
 • Нас харгалзахгүй
 • Хичээлээ тогтмол үзээд тэмдэглэн авч багшдаа шалгуулж байх
 • Интернэтэд холбогдсон байх
 • Өдөрт 1 цаг хичээлээ үзэж , хийх боломжтой байх
Сургалтын хөтөлбөр
43 Хичээлүүд 03:47:33 Цаг
Хэсэг - 1
7 Хичээлүүд 00:09:23
 • Хичээл 1 - Цагаан толгой
  Preview 00:08:57
 • Англи хэлний цагаан толгой мэндэх ёс
  .
 • Хичээл 2 - Цагаан толгойн бичиглэл
  00:02:23
 • Хичээл 3 - Хэрхэн мэндлэх вэ?
  00:05:54
 • Хичээл 4 - ABC цагаан толгойн дуу
  00:02:00
 • Хичээл 5 - Биеийн төлөөний үг (Personal Pronouns)
  00:02:50
 • Биеийн төлөөний нэр үгс
  .
 • Хичээл 6 - Орших үйл үг (To Be Verbs)
  00:05:18
 • Verbs To Be
  .
 • To Be Song
  00:01:15
 • Хичээл 7 - Өөртөө хамаатуулах Possessive Adjectives
  00:03:17
 • Хичээл 8 - Тэмдэг нэр (Adjectives)
  00:12:17
 • Хичээл 9 - Have, Has
  00:10:30
 • Have and Has
  .
 • Хаанаас ирсэн болон улс үндэстэнг асуухад
  .
 • Хичээл 10 - Жирийн одоо цаг (The Present Simple Tense)
  00:18:18
 • The Presennt Simple Tense - Жирийн одоо цаг
  .
 • Хичээл 11 - Үйл үгс (Verbs)
  00:16:15
 • Хичээл 12 - Асуултын үгнүүд
  00:00:00
 • Хичээл 13 - Байршил заасан угтвар
  00:10:17
 • Байрлал заасан угтвар үгс
  .
 • Хичээл 14 - Тоо, улирал, цаг хугацаа
  00:12:57
 • Seasons -улирал
  .
 • Хичээл 15 - Was, Where байсан
  00:11:17
 • Past simple was / were–байсан
  .
 • Хичээл 16 - Жирийн ирээдүй цаг (Present Future Tense)
  00:11:56
 • Future simple - жирийн ирээдүй цаг
  .
 • Хичээл 17 - Going to
  00:12:45
 • Хичээл 18 - Өнгөрсөн цаг (Past Tense)
  00:12:25
 • Хичээл 19 - Үйл үгсийн хувирал
  00:13:55
 • Хичээл 20 - Баймж үйл үгс (Modal Verbs)
  00:16:36
 • Modal verbs
  .
 • Хичээл 21 - Өнгөрсөнд үргэлжилсэн цаг (Past Continues)
  00:08:36
 • Past continuous–өнгөрсөнд үргэлжлэх цаг
  .
 • Хичээл 22 - Ирээдүйд үргэлжилэж байх цаг (Future Continues Tense)
  00:10:53
 • Future continuous - ирээдүйд үргэлжилэх цаг
  .
 • Be going to
  .
 • Хичээл 23 - Тоологдох болон тоологдохгүй үгс
  00:05:03
 • Хичээл 24 - There is, There are
  00:06:03
 • There is / There are
  .
 • Хичээл 25 - Comparatives And Superlatives
  00:05:36
 • WH-questions yes/no questions англиар хэрхэн асуулт асуух
  .
 • Харьцуулсан , давуу зэрэг
  .
+ Илүүг харах
Үүнтэй хамааралтай бусад сургалтууд
03:11:04 Цаг
Шинэчилсэн 2021-11-05
0 150,000₮ 90,000₮
Багшийн танилцуулга

О.Түвшинжаргал

0 Үнэлгээ | 1 Сургалтууд
Утасны дугаар: 94442468
Сурагчдын санал хүсэлт
0
0 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Үнэлгээ

150,000₮ 90,000₮
Хичээлд:
 • 03:47:33 Цаг видео хичээлүүд
 • 43 Хичээлүүд
 • Компьютер, гар утас, таблет, зурагт
 • 365 Хонгийн эрх
 • Харьцуулах