Python хэлний анхан шат

Энэ сургалтаар Python програмчлалын хэлний анхан шатны мэдлэгийг ойлгомжтой, цэгцтэйгээр заах болно. Сүүлийн үеийн топ сэдвүүд болох хиймэл оюун, компьютер график, машин сургалт, өгөгдлийн шинжилгээ зэрэгт Python хэл түгээмэл ашиглагдаж байгаа тул Python хэлийг сурч эхлэх хэрэгтэй.

Анхан шат 5(13 Үнэлгээ)
Сургагч багш: Г.Цэнд-Аюуш
Сүүлд шинэчилсэн: 2021-11-05
+ Илүүг харах
Сургалтын тойм үнэлгээ

Энэ сургалтаар Python програмчлалын хэлний анхан шатны мэдлэгийг ойлгомжтой, цэгцтэйгээр заах болно. Сүүлийн үеийн топ сэдвүүд болох хиймэл оюун, компьютер график, машин сургалт, өгөгдлийн шинжилгээ зэрэгт Python хэл түгээмэл ашиглагдаж байгаа тул Python хэлийг сурч эхлэх хэрэгтэй. Хичээлийн дасгал ажлууд, лекцийн материалыг татаж авах боломжтой. Python хэл дээр та өөрийн програмаа бичиж эхлэхэд бэлэн болсоноо мэдэхийн тулд энэхүү сургалтын төгсгөлд судалсан бүх сэдвүүдийг хэрэгжүүлэх төсөл дээр ажиллана. Та өөрийгөө хамгийн чадвартай, үнэтэй мэргэжилтэн болгох боломжтой.

Юу сурч авах вэ ?

 • Програмчлалын суурь зарчмуудыг ойлгох
 • Python хэлний үндсэн ухагдахууныг ойлгох
 • Python хэл дээр энгийн програмыг бичдэг болох
 • Бие дааж Python хэлийг гүнзгий судлах боломж
Шаардлага
 • Windows үйлдлийн системтэй компьютер
 • Интернет орчин
Сургалтын хөтөлбөр
95 Хичээлүүд 04:28:42 Цаг
Танилцуулга ба Python ба курсын бүтэц
2 Хичээлүүд 00:09:23
 • Хичээлийн танилцуулга
  .
 • Танилцуулга хичээл
  00:12:31
 • Python суулгах заавар
  .
 • Python суулгах болон анхны програм
  00:12:45
 • Коммент
  .
 • Comment
  00:05:57
 • Хувьсагч болон өгөгдлийн төрөл
  .
 • Дасгал ажил
  .
 • Дасгал ажил - 1 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 2 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 3 эх код
  .
 • Datatype
  00:03:00
 • Rule
  00:08:00
 • Variable
  00:06:40
 • Тоо
  .
 • Дасгал ажил
  .
 • Дасгал ажил - 1 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 2 эх код
  .
 • Number
  00:06:30
 • Strings
  00:10:17
 • Тэмдэгт мөр
  .
 • Дасгал ажил
  .
 • Дасгал ажил - 1 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 2 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 3 эх код
  .
 • Operation
  00:08:38
 • Бүүл утга
  .
 • Boolean
  00:02:07
 • Жагсаалт
  .
 • Дасгал ажил
  .
 • Дасгал ажил - 1 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 2 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 3 эх код
  .
 • List
  00:05:14
 • Operation
  00:08:10
 • Tuple
  .
 • Дасгал ажил
  .
 • Дасгал ажил - 1 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 2 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 3 эх код
  .
 • Tuple
  00:08:10
 • Толь бичиг
  .
 • Дасгал ажил
  .
 • Дасгал ажил - 1 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 2 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 3 эх код
  .
 • Dictionary
  00:03:00
 • Operation
  00:10:00
 • Үйлдлүүд
  .
 • Дасгал ажил
  .
 • Дасгал ажил - 1 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 2 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 3 эх код
  .
 • Operation
  00:05:00
 • Operations
  00:14:08
 • Нөхцөлт илэрхийлэл
  .
 • Дасгал ажил
  .
 • Дасгал ажил - 1 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 2 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 3 эх код
  .
 • If
  00:03:06
 • IfLOgic
  00:08:14
 • IfType
  00:10:42
 • Demo
  00:06:35
 • Давталт илэрхийлэл
  .
 • Дасгал ажил
  .
 • Дасгал ажил - 1 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 2 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 3 эх код
  .
 • While
  00:02:31
 • NestedFor
  00:03:39
 • IntorAndFor
  00:08:48
 • Demo
  00:06:49
 • Break Continue
  00:04:44
 • Функц
  .
 • Дасгал ажил
  .
 • Дасгал ажил - 1 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 2 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 3 эх код
  .
 • Function
  00:05:51
 • Params And Return
  00:10:41
 • Demo
  00:06:10
 • Класс, обьект
  00:09:36
 • Selft параметер
  00:07:31
 • Init функц
  00:09:11
 • Класс болон обьект
  .
 • Дасгал ажил
  .
 • Дасгал ажил - 1 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 2 эх код
  .
 • Дасгал ажил - 3 эх код
  .
 • Exception
  00:05:46
 • Прожект эх код
  .
 • Прожект 1-р хэсэг
  00:08:03
 • Прожект 2-р хэсэг
  00:06:55
 • Прожект 3-р хэсэг
  00:13:43
+ Илүүг харах
Үүнтэй хамааралтай бусад сургалтууд
03:45:48 Цаг
5 90,000₮ 50,000₮
03:34:09 Цаг
Шинэчилсэн 2021-11-05
5 40,000₮ 35,000₮
01:16:05 Цаг
5 65,000₮ 30,000₮
01:23:06 Цаг
Шинэчилсэн 2021-11-05
5 55,000₮ 25,000₮
Багшийн танилцуулга

Г.Цэнд-Аюуш

13 Үнэлгээ | 1 Сургалтууд
Багш: Г.Цэнд-Аюуш Мэргэжил: Програм хангамжийн инженер Боловсрол: 2014 – 2015 : Компьютерийн ухааны магистр, ШУТИС - МХТС 2010 – 2014 : Компьютерийн ухааны бакалавр, ШУТИС – КТМС Т...
Сурагчдын санал хүсэлт
5
13 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (2)
 • (11)

Үнэлгээ

 • Anu Erd***
  Баярлалаа их зүйл сурлаа
 • dulguun dulg***
  Ойлгомжтой гоё зааж байна
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
  Mash oilgomjtoi zaadag
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
45,000₮ 30,000₮
Хичээлд:
 • 04:28:42 Цаг видео хичээлүүд
 • 95 Хичээлүүд
 • Компьютер, гар утас, таблет, зурагт
 • 365 Хонгийн эрх
 • Харьцуулах