NEXT JS + Tailwind + ExpressJS

Энэхүү сургалт нь практикт суурилсан ур чадвар олгох сургалт юм

Анхан шат 5(3 Үнэлгээ)
Сургагч багш: Б.Сод-Од
Сүүлд шинэчилсэн: 2022-11-27
+ Илүүг харах
Сургалтын тойм үнэлгээ

Энэхүү сургалт нь практикт суурилсан ур чадвар олгох сургалт юм

Юу сурч авах вэ ?

Шаардлага
 • HTML
 • CSS
 • Javascript
Сургалтын хөтөлбөр
97 Хичээлүүд 14:56:12 Цаг
Хэсэг 1 NextJS + Bootstrap
26 Хичээлүүд 00:09:23
 • Танилцуулга
  00:05:37
 • NEXT JS анхны төслөө үүсгэх
  00:03:00
 • Суурь ойлголтууд
  00:08:25
 • Layout, Navbar үүсгэх, Atom дизайн гэж юу вэ?
  00:08:27
 • CSS фрэймворк ашиглах
  00:15:41
 • Нэвтрэх, бүртгүүлэх хуудас үүсгэх
  Preview 00:11:05
 • useRouter хэрэглэх
  00:03:33
 • Нэвтрэх хуудсыг загвартай болгох
  00:11:16
 • Тохиргооны файл үүсгэх, MongoDB Cloud холбогдох
  00:11:16
 • userModel үүсгэх
  00:13:31
 • useState, Handle event ашиглах
  00:09:25
 • MongoDB холболт хийх
  00:06:28
 • Datatable үүсгэх
  00:01:37
 • VS Code хэрэгцээт нэмэлтүүд
  00:01:54
 • API үүсгэх болон Validate хийх
  00:21:24
 • useContext, useReducers, Actions
  00:21:20
 • Сонордуулга үүсгэх
  00:14:23
 • Соноруудга удирдах
  00:11:13
 • Өгөгдлийн сантай ажиллах
  00:17:50
 • Бүртгэлийн хуудасыг дуусгах
  00:04:45
 • Loading Component үүсгэх
  00:08:39
 • Нэвтрэх хуудасны API, JWT Token үүсгэх
  00:19:08
 • Cookie болон LocalStorage
  00:10:52
 • Token баталгаажуулалт
  00:03:13
 • Нэвтрэх хуудсыг дуусгах
  00:04:32
 • Хэсэг 1 - ийн эх кодыг татах
  .
 • Удиртгал
  00:01:47
 • NextJS суулгах + Bitbucket Repository үүсгэх
  00:10:09
 • Push хийх
  00:02:42
 • Tailwind суулгах
  00:05:00
 • Tailwind + VS Code тохиргоо хийх
  00:06:00
 • Layout үүсгэх
  00:06:43
 • Layout үргэлжлэл
  00:04:52
 • VS Code тохиргоо
  00:02:53
 • Header, Main, Footer
  00:15:24
 • Json Data үүсгэх + Зураг оруулж ирэх
  00:06:57
 • Барааны жагсаалт харуулах
  00:16:48
 • Эх код - 1
  .
 • Барааны дэлгэрэнгүй хуудас үүсгэх
  00:30:05
 • Жижиг алдаа гаргав
  00:05:41
 • Барааны дэлгэрэнгүй хуудас дуусгах
  00:04:26
 • Бүрэлдэхүүн хэсгийн салгах
  00:12:00
 • Context үүсгэх
  00:15:07
 • Сагсанд бараа нэмэх
  00:12:07
 • Барааны тоо ширхэг тооцоолох
  00:10:49
 • Сагс хуудас үүсгэх, барааг жагсаах, үнийн дүнг бодох
  00:28:52
 • Сагснаас бараа устгах
  00:16:26
 • Toast Notification нэмэв
  00:15:24
 • Нүүр хуудас дээрээс сагсанд хийдэг болгох
  00:05:22
 • Сагсан дахь барааны тоо ширхэгийг өөрчлөх
  00:11:09
 • Эх код - 2
  .
 • Шинэ зургууд
  .
 • Барааны зургуудыг солих
  00:02:15
 • Light. Dark горим үүсгэх - 1
  00:07:13
 • Light. Dark горим үүсгэх - 2
  00:06:35
 • Загвар дээр жижиг засварууд оруулах
  00:03:41
 • Нэвтрэх хуудас үүсгэх
  00:07:37
 • React Hook Form татах, ашиглах
  00:15:22
 • Form Data-г харах
  00:02:18
 • MongoDB үүсгэх болон холбогдох, тохиргооны файл үүсгэх, MongoDB Compass
  00:15:13
 • MongoDB тэй холбогдох
  00:10:18
 • Seed Data User үүсгэх
  00:14:17
 • Seed Data Product үүсгэх
  00:05:32
 • Өгөгдийн сангаас бараануудыг дуудах
  00:09:01
 • Нэгж барааны дэлгэрэнгүйг өгөгдийн сангаас дуудах
  00:07:03
 • NEXT-AUTH сан суулгах
  00:04:20
 • Эх код - 3
  .
 • NextAuth нэвтрэлт Session, Callbacks, Providers - 1
  00:12:37
 • NextAuth нэвтрэлт Session, Callbacks, Providers - 2
  00:16:34
 • NextAuth нэвтрэлт Session, Callbacks, Providers - 3 дуусгах
  00:05:50
 • Эх код - 4
  .
 • Хэрэглэгчийн цэс нэмэх, Usermenu, Logout үйлдлүүд
  00:17:06
 • Сагс хоослох
  00:11:43
 • Эх код - 5
  .
 • Захиалга хийх хуудас үүсгэх
  00:07:59
 • Хүргэлтийн форм үүсгэх, шалгалт хийх
  00:12:36
 • Хүргэлтийн мэдээллийг төлөвт хадгалах - 1
  00:06:51
 • Хүргэлтийн мэдээллийг төлөвт хадгалах - 2
  00:08:16
 • Зөвшөөрөгдөөгүй хуудас шалгах, Unauthorized үүсгэх
  00:09:07
 • Эх код - 6
  .
 • Төлбөрийн хэлбэр сонгох цонх үүсгэх
  00:11:01
 • Төлбөрийн хэлбэр STATE дээр хадгалах
  00:10:04
 • Төлбөрийн хэлбэрийн цонхийг дуусгах
  00:05:34
 • Бүртгүүлэх хуудас үүсгэх
  00:07:57
 • Бүртгүүлэх хуудас дуусгах API
  00:13:59
 • Захиалга баталгаажуулах хуудас үүсэх
  00:16:04
 • Захиалга баталгаажуулах хуудас үүсэх - 2
  00:12:14
 • Захиалга баталгаажуулах хуудас үүсэх - 3
  00:05:36
 • Захиалга баталгаажуулах хуудсыг дуусгах
  00:28:13
 • Гэрийн даалгавар
  00:02:33
 • Vercel Deploy хийж вэбээ хостинг дээр байршуулах
  00:11:16
 • Сүүлийн эх код
  .
 • API гэж юу вэ?
  00:11:58
 • Express JS + Postman суулгах болон анхны хүсэлт
  00:08:35
 • Get, Post, Form
  00:08:55
 • Middleware
  00:08:22
 • Template Engine
  00:19:10
+ Илүүг харах
Үүнтэй хамааралтай бусад сургалтууд
04:12:53 Цаг
Шинэчилсэн 2021-11-05
0 20,000₮
00:00:00 Цаг
0 150,000₮ 100,000₮
04:14:35 Цаг
Шинэчилсэн 2021-11-05
2 25,000₮
01:37:43 Цаг
0 85,000₮ 39,000₮
Багшийн танилцуулга

Б.Сод-Од

207 Үнэлгээ | 24 Сургалтууд
LIT Academy-ийн үүсгэн байгуулагч, компьютерийн ухааны докторант
Сурагчдын санал хүсэлт
5
3 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (3)

Үнэлгээ

 • Зөнбилэг Наранцэ***
 • Мөнхнаран Буян***
 • Ирмүүн Сэлэ***
  <3
75,000₮ 55,000₮
Хичээлд:
 • 14:56:12 Цаг видео хичээлүүд
 • 97 Хичээлүүд
 • Компьютер, гар утас, таблет, зурагт
 • 365 Хонгийн эрх
 • Харьцуулах