MySQL өгөгдлийн сан

MySQL өгөгдлийн сан зохион байгуулалт хийх практикт суурилсан сургалт

Анхан шат 5(4 Үнэлгээ)
Сургагч багш: Б.Сод-Од
Сүүлд шинэчилсэн: 2021-11-05
+ Илүүг харах
Сургалтын тойм үнэлгээ

MySQL практикт суурилсан онлайн сургалт

Юу сурч авах вэ ?

 • MySQL өгөгдлийн сан удирдах
 • QUERY LANUAGE бичих
Шаардлага
 • Компьютертэй байх
 • Програмчлалын анхан шатны ойлголттой байх
Сургалтын хөтөлбөр
33 Хичээлүүд 02:02:33 Цаг
Хичээлүүд
33 Хичээлүүд 00:09:23
 • Танилцуулга хичээл
  00:02:11
 • Орчин бэлдэх
  00:08:45
 • Хамтдаа төлөвлөгөө гаргая
  00:07:22
 • Өгөгдлийн сан үүсгэх
  00:10:45
 • Өгөгдөл оруулах
  00:08:34
 • SELECT хийж өгөгдөл харуулах
  00:02:44
 • SELECT DISTINCT давхардаагүй өгөгдөл
  00:02:16
 • WHERE хайх үйлдэл
  00:05:26
 • AND OR ORDER BY ашиглах
  00:02:52
 • LIMIT хязгаарлалт
  00:01:13
 • ISNULL хэрэглэх нь
  00:01:27
 • INSERT QUERY бичих
  00:04:29
 • UPDATE QUERY бичих
  00:04:10
 • DELETE QUERY бичих
  00:03:19
 • MIN, MAX-ын хэрэглээ
  00:02:20
 • COUNT AVG SUM-ын хэрэглээ
  00:03:25
 • ALIAS бичих
  00:02:17
 • INNER JOIN QUERY бичих
  00:06:56
 • LEFT RIGHT JOIN QUERY бичих
  00:03:57
 • GROUP BY ашиглах
  00:05:56
 • HAVING хэрэглэх
  00:03:59
 • WHERE EXISTS
  00:01:24
 • QUERY ашиглан өгөгдлийн сан үүсгэх
  00:02:33
 • COMMENT тайлбар бичих
  00:01:44
 • STORED PROCEDURES үүсгэх
  00:04:45
 • Онцгой LIKE
  00:01:38
 • QUERY ашиглан өгөгдлийн сан устгах
  00:01:48
 • MySQL Өгөгдлийн төрлүүд
  00:04:35
 • QUERY ашиглах хүснэгт үүсгэх
  00:03:02
 • ALTER TABLE хүснэгт засварлах
  00:02:11
 • Гадаад түлхүүр үүсгэх
  00:03:11
 • EXPORT IMPORT хийх
  00:01:19
 • Төгсөх шалгалт
  00:00:00
+ Илүүг харах
Үүнтэй хамааралтай бусад сургалтууд
03:45:48 Цаг
5 90,000₮ 50,000₮
04:28:42 Цаг
Шинэчилсэн 2021-11-05
5 45,000₮ 30,000₮
03:34:09 Цаг
Шинэчилсэн 2021-11-05
5 40,000₮ 35,000₮
01:16:05 Цаг
5 65,000₮ 30,000₮
01:23:06 Цаг
Шинэчилсэн 2021-11-05
5 55,000₮ 25,000₮
Багшийн танилцуулга

Б.Сод-Од

215 Үнэлгээ | 24 Сургалтууд
LIT Academy-ийн үүсгэн байгуулагч, компьютерийн ухааны докторант
Сурагчдын санал хүсэлт
5
4 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (4)

Үнэлгээ

 • Gold Mem***
 • Анхб***
 • Б.Пүрэвжар***
 • 89470***
45,000₮ 30,000₮
Хичээлд:
 • 02:02:33 Цаг видео хичээлүүд
 • 33 Хичээлүүд
 • Компьютер, гар утас, таблет, зурагт
 • 365 Хонгийн эрх
 • Харьцуулах