Танилцуулга

Гадаад валют арилжааны анхан шатны хичээл

Тус сургалтаас бид юу сурах вэ?

  • Валют арилжааны үндсэн ойлголт
  • Данс нээх аргачлал
  • Арилжаанд оролцох
  • Мөнгө татах

Шаардлага

  • 18+ насны
  • Компьютерийн хэрэглээний түвшиний мэдлэгтэй
  • Олон улс болон дотоодын банкны карттай

Б.Энхтөгс 89164742

2013-2016 Mining bitcoin and trading stocks2016-2020 Forex trading and data analyst

40,000 ₮

Хичээлүүд

17

Түвшин

Анхан шат

Хугацаа

Насан туршид

Дижитал сертификат олгоно

Төстэй сургалтууд