Танилцуулга

Amazon Web Service ашиглах хөгжүүлсэн системүүдээ хэрхэн байршуулах талаар хичээлүүд

Тус сургалтаас бид юу сурах вэ?

Шаардлага

Сод-Од Батзориг

99,000 ₮

24,000 ₮

Хичээлүүд

2

Түвшин

Дунд шат

Хугацаа

Насан туршид

Дижитал сертификат олгоно

Төстэй сургалтууд