ЭЕШ - Математик

ЭЕШ -д бэлдэх математикийн хичээл

Анхан шат 5(1 Үнэлгээ)
Сургагч багш: Б.Сод-Од
Сүүлд шинэчилсэн: 2021-11-05
+ Илүүг харах
Сургалтын тойм үнэлгээ

ЭЕШ -д бэлдэх математикийн хичээл ба бүх болдого бодолтын тайлбарлан гаргасан цахим хичээл юм. Хичээл заасан багш 35+ жилийн туршлагатай ШУТИС-ийн математикийн багш заасан болно

Юу сурч авах вэ ?

 • ЭЕШ Матемэтикийн бодлогуудыг бодож сурна
Шаардлага
 • ЕБС-ийн ахлах анги
Сургалтын хөтөлбөр
41 Хичээлүүд 13:37:56 Цаг
ЭЕШ-ийн бодолт (ВИДЕО)
7 Хичээлүүд 00:09:23
 • ЭЕШ Математик - 2018 С хувилбар 1-р хэсэг
  01:12:41
 • ЭЕШ Математик - 2018 С хувилбар 2-р хэсэг
  00:31:54
 • ЭЕШ Математик - 2019 А хувилбар 1-р хэсэг
  01:35:45
 • ЭЕШ Математик - 2019 А хувилбар 2-р хэсэг
  00:22:51
 • ЭЕШ Математик - 2020 В хувилбар 1-р хэсэг
  00:50:49
 • ЭЕШ Математик - 2020 В хувилбар 2-р хэсэг
  00:40:50
 • ЭЕШ Математик - 2020 В хувилбар 3-р хэсэг
  00:33:36
 • Алгебрийн илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 1-р хэсэг (Хувилбар А)
  00:24:37
 • Алгебрийн илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 2-р хэсэг (Хувилбар А)
  00:23:37
 • Алгебрийн илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 3-р хэсэг (Хувилбар А)
  00:24:35
 • Алгебрийн илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 4-р хэсэг (Хувилбар А)
  00:30:10
 • Логарифм илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 1-р хэсэг (Хувилбар А)
  00:23:23
 • Логарифм илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 2-р хэсэг (Хувилбар А)
  00:32:46
 • Логарифм илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 3-р хэсэг (Хувилбар А)
  00:28:02
 • Логарифм илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 4-р хэсэг (Хувилбар А)
  00:24:51
 • Өгүүлбэртэй бодлого хэсэг - 1 (Хувилбар А)
  00:30:52
 • Өгүүлбэртэй бодлого хэсэг - 2 (Хувилбар А)
  00:35:14
 • Өгүүлбэртэй бодлого хэсэг - 3 (Хувилбар А)
  00:37:51
 • Өгүүлбэртэй бодлого хэсэг - 4 (Хувилбар А)
  00:34:25
 • Дараалал ба прогресс хэсэг - 1 (Хувилбар А)
  00:22:47
 • Дараалал ба прогресс хэсэг - 2 (Хувилбар А)
  00:26:58
 • Дараалал ба прогресс хэсэг - 3 (Хувилбар А)
  00:27:06
 • Дараалал ба прогресс хэсэг - 4 (Хувилбар А)
  00:42:16
 • Анализ. Вариант А. БОДОЛТТОЙ ТЕСТ
  .
 • Анализ. Вариант В. ТЕСТ
  .
 • Геометр. Вариант А. ТЕСТ
  .
 • Магадлал, статистик. Вариант А. БОДОЛТТОЙ ТЕСТ
  .
 • Магадлал, статистик. Вариант В. ТЕСТ
  .
 • Тригонометр . Вариант B. ТЕСТ
  .
 • Тригонометр . Вариант А. БОДОЛТТОЙ ТЕСТ
  .
 • Дараалал ба прогрессууд. Вариант В. ТЕСТ
  .
 • Өгүүлбэртэй бодлого. Вариант В . ТЕСТ
  .
 • Алгебрийн илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш.Хувилбар B
  .
 • Логарифм илэрхийлэл. Илтгэгч болон логарифм тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш. Хувилбар B
  .
 • Сэдэвчилсэн тестийн түлхүүр
  .
 • Мат ЭЕШ 2016
  .
 • Мат ЭЕШ 2017
  .
 • Мат ЭЕШ 2018
  .
 • Мат ЭЕШ 2019
  .
 • Мат ЭЕШ 2020
  .
 • Шалгалтын BELTGEL систем
  .
+ Илүүг харах
Үүнтэй хамааралтай бусад сургалтууд
Багшийн танилцуулга

Б.Сод-Од

215 Үнэлгээ | 24 Сургалтууд
LIT Academy-ийн үүсгэн байгуулагч, компьютерийн ухааны докторант
Сурагчдын санал хүсэлт
5
1 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)

Үнэлгээ

 • ***
  Bagshdaa bayrlalaa
150,000₮ 45,000₮
Хичээлд:
 • 13:37:56 Цаг видео хичээлүүд
 • 41 Хичээлүүд
 • Компьютер, гар утас, таблет, зурагт
 • 365 Хонгийн эрх
 • Харьцуулах