Танилцуулга

Цахим хичээл, онлайн уулзалт бэлтгэх онлайн курс

Тус сургалтаас бид юу сурах вэ?

  • Цахим хичээл бэлтгэх
  • Шууд хичээл, хурал зохион байгуулах

Шаардлага

  • Компьютертэй байх

Сод-Од Батзориг

***

2021-04-21

5

35,000 ₮

70,000 ₮

Хичээлүүд

28

Түвшин

Дунд шат

Хугацаа

Насан туршид

Дижитал сертификат олгоно

Төстэй сургалтууд