Цахим хичээл, онлайн уулзалт

Цахим хичээл, онлайн уулзалт бэлтгэх онлайн курс

Дунд түвшин 5(1 Үнэлгээ)
Сургагч багш: Б.Сод-Од
Сүүлд шинэчилсэн: 2021-11-05
+ Илүүг харах
Сургалтын тойм үнэлгээ

Цахим хичээл, онлайн уулзалт бэлтгэх онлайн курс

Юу сурч авах вэ ?

 • Цахим хичээл бэлтгэх
 • Шууд хичээл, хурал зохион байгуулах
Шаардлага
 • Компьютертэй байх
Сургалтын хөтөлбөр
28 Хичээлүүд 01:33:19 Цаг
Хичээлүүд
28 Хичээлүүд 00:09:23
 • ZOOM татаж суулгах
  00:04:45
 • ZOOM 2-р хэсэг
  00:01:14
 • ZOOM 3-р хэсэг
  00:03:36
 • ZOOM 4-р хэсэг
  00:01:01
 • GOOGLE APPS-тай танилцлах
  00:04:34
 • GOOGLE MEETING ашиглах
  00:03:36
 • Google Classroom ашиглан онлайн хичээл явуулах
  00:11:26
 • GOOGLE KEEP онлайн тэмдэглэл хөтлөх
  00:03:30
 • GOOGLE CALENDAR ашиглах цаг төлөвлөх
  00:04:08
 • SKYPE ашиглах
  00:01:33
 • MS Teams ашиглах онлайн хурал хийх
  00:05:52
 • FACEBOOK хаалттай груп ашиглах сургалт явуулах
  00:04:16
 • OBS Studio дэлгэцээ бичих, хичээл, заавар бэлтгэх 1-р хэсэг
  00:01:18
 • OBS Studio дэлгэцээ бичих, хичээл, заавар бэлтгэх 2-р хэсэг
  00:03:25
 • OBS Studio дэлгэцээ бичих, хичээл, заавар бэлтгэх 3-р хэсэг
  00:04:10
 • Видеог групт байршуулах
  00:01:06
 • Видеог GOOGLE CLASSROOM-д байршуулах
  00:00:59
 • Видеог YOUTUBE дээр байршуулан түгээх
  00:02:57
 • POWERPOINT дээр загвар хийх
  00:03:19
 • GOOGLE DOCS ашиглан албан бичих хөтлөх
  00:03:42
 • GOOGLE SHEET ашиглах
  00:01:08
 • GOOGLE SLIDES ашиглах
  00:02:11
 • И-мэйлээр түгээх
  00:02:01
 • Дүрс тайрах, тасдах
  00:05:35
 • INSPECT
  00:01:46
 • CAMTASIA татах
  00:01:01
 • CAMTASIA видео боловсруулах 1-р хэсэг
  00:02:29
 • CAMTASIA видео боловсруулах 2-р хэсэг
  00:06:41
+ Илүүг харах
Үүнтэй хамааралтай бусад сургалтууд
06:15:39 Цаг
Шинэчилсэн 2021-11-05
5 150,000₮ 50,000₮
04:47:46 Цаг
Шинэчилсэн 2021-11-05
1 35,000₮ 25,000₮
01:06:02 Цаг
Шинэчилсэн 2021-11-05
1 20,000₮
02:26:27 Цаг
Шинэчилсэн 2021-11-05
4 55,000₮ 30,000₮
Багшийн танилцуулга

Б.Сод-Од

215 Үнэлгээ | 24 Сургалтууд
LIT Academy-ийн үүсгэн байгуулагч, компьютерийн ухааны докторант
Сурагчдын санал хүсэлт
5
1 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)

Үнэлгээ

 • ***
70,000₮ 35,000₮
Хичээлд:
 • 01:33:19 Цаг видео хичээлүүд
 • 28 Хичээлүүд
 • Компьютер, гар утас, таблет, зурагт
 • 365 Хонгийн эрх
 • Харьцуулах