Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2021-11-05
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

95
Нийт цаг (видео)

04:28:42 Цаг
Үнэлгээ

13
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
Энэ сургалтаар Python програмчлалын хэлний анхан шатны мэдлэгийг ойлгомжтой, цэгцтэйгээр заах болно. Сүүлийн үеийн топ сэдвүүд болох хиймэл оюун, компьютер график, машин сургалт, өгөгдлийн шинжилгээ зэрэгт Python хэл түгээмэл ашиглагдаж байгаа тул Python хэлийг сурч эхлэх хэрэгтэй.
-
-
Шаардлага
  • Windows үйлдлийн системтэй компьютер
  • Интернет орчин
Үр дүн
  • Програмчлалын суурь зарчмуудыг ойлгох
  • Python хэлний үндсэн ухагдахууныг ойлгох
  • Python хэл дээр энгийн програмыг бичдэг болох
  • Бие дааж Python хэлийг гүнзгий судлах боломж