Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2021-11-05
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

18
Нийт цаг (видео)

02:26:27 Цаг
Үнэлгээ

8
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
Photoshop, Lightroom програм дээр зураг засварлах
-
-
Шаардлага
  • Компьютертэй байх
Үр дүн
  • Photoshop сурсан байна
  • Lightroom сурсан байна