Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2021-11-05
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

33
Нийт цаг (видео)

02:02:33 Цаг
Үнэлгээ

2
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
MySQL өгөгдлийн сан зохион байгуулалт хийх практикт суурилсан сургалт
-
-
Шаардлага
  • Компьютертэй байх
  • Програмчлалын анхан шатны ойлголттой байх
Үр дүн
  • MySQL өгөгдлийн сан удирдах
  • QUERY LANUAGE бичих