Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2021-11-05
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

17
Нийт цаг (видео)

01:49:30 Цаг
Үнэлгээ

0
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
Гадаад валют арилжааны анхан шатны хичээл
-
-
Шаардлага
  • 18+ насны
  • Компьютерийн хэрэглээний түвшиний мэдлэгтэй
  • Олон улс болон дотоодын банкны карттай
Үр дүн
  • Валют арилжааны үндсэн ойлголт
  • Данс нээх аргачлал
  • Арилжаанд оролцох
  • Мөнгө татах