Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2021-11-05
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

11
Нийт цаг (видео)

01:55:03 Цаг
Үнэлгээ

0
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
Захиалагч тал заавал манай оффис дээр ирж загварын асуудлыг ярилцах биш өөрийнхөө өрөө тасалгаанд компьютер дээрээ Figma-г ажиллуулж, загвар хэрхэн зурагдаж, хэрхэн ажиллаж байгааг хянах боломж олгодог юм
-
-
Шаардлага
  • 3333
Үр дүн
  • 3333