Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2021-11-05
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

59
Нийт цаг (видео)

03:34:09 Цаг
Үнэлгээ

37
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
Програмчлалын суурь мэдлэгийг системтэй сайн сурах боломжыг олгож байна.
-
-
Шаардлага
  • 10 + нас
Үр дүн
  • Програмчлалын зөв зохион байгуулалттай суурь мэдлэг