Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2021-11-05
Түвшин
Дунд түвшин
Нийт хичээлүүд

28
Нийт цаг (видео)

01:33:19 Цаг
Үнэлгээ

1
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
Цахим хичээл, онлайн уулзалт бэлтгэх онлайн курс
-
-
Шаардлага
  • Компьютертэй байх
Үр дүн
  • Цахим хичээл бэлтгэх
  • Шууд хичээл, хурал зохион байгуулах