Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2021-11-05
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

82
Нийт цаг (видео)

03:45:48 Цаг
Үнэлгээ

58
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
Scratch нь MIT’s Lifelong Kindergarten лабораториос хөгжүүлэн гаргасан програмчлалын хэл юм. Эцэг эхчүүд, хүүхдүүд ашиглахад үнэгүй. Хүүхдүүдэд зориулсан кодыг хялбар бичиж сурахад зориулагдсан програмчлалын хэл бөгөөд. Хүүхдүүд энгийн дүрсүүд болон блокуудыг угсарч програм бичих боломжийг олгодог. Энэхүү програмчлалын хэл нь заавар хичээлүүдээр хангагдсан байдаг.
-
-
Шаардлага
  • 10 + нас
Үр дүн
  • Математик сэтгэлгээ сайжирна
  • Логик гаргалгааны схем сурна
  • Сэтгэн бодох чадвар дээшилнэ
  • Тогтвортой хичээллэж сурна