Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2022-11-27
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

97
Нийт цаг (видео)

14:56:12 Цаг
Үнэлгээ

4
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
Энэхүү сургалт нь практикт суурилсан ур чадвар олгох сургалт юм
-
-
Шаардлага
  • HTML
  • CSS
  • Javascript
Үр дүн