Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2022-07-20
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

26
Нийт цаг (видео)

04:08:34 Цаг
Үнэлгээ

0
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
Энэхүү сургалт нь практикт суурилсан ур чадвар олгох сургалт юм
-
-
Шаардлага
  • HTML
  • CSS
  • Javascript
Үр дүн