Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2021-11-05
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

32
Нийт цаг (видео)

01:16:05 Цаг
Үнэлгээ

10
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
Энэхүү хичээлийн зорилго нь хүүхэд багачуудыг технологийн сонирхол, чөлөөт сэтгэлгээнд тулгуурлан хөгжүүлэхэд зориулагдсан юм
-
-
Шаардлага
  • 10 + нас
Үр дүн
  • HTML хэлний үндсэн ойлголт
  • CSS-ын үндсэн ойлголт
  • Логик сэтгэлгээ
  • Сэтгэн бодох чадвар